Regulamin rezerwacji

pokoi i pozosta艂ych us艂ug hotelowych dla klient贸w indywidualnych w Olymp II SPA & Wellness


Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, p艂atno艣ci za rezerwacj臋 oraz wa偶no艣ci rezerwacji.

I. SPOS脫B DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu mo偶na dokona膰 poprzez :

 1. wype艂nienie i podpisanie formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz przes艂anie go do O艣rodka w formie elektronicznej,
 2. dokonanie rezerwacji bezpo艣rednio ze strony www.olymp2.pl
 3. przes艂anie zam贸wienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
 4. telefoniczne zam贸wienie pobytu,
 5. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w recepcji hotelowej.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedur膮 opisan膮 powy偶ej, O艣rodek prze艣le na wskazany przez Go艣cia adres e-mail, adres pocztowy lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wi膮偶膮cej prawnie O艣rodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwuj膮cego pobyt Go艣cia bezzwrotnej zaliczki w wysoko艣ci 30% ca艂kowitej warto艣ci rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji.
Zaliczka, o kt贸rej mowa powy偶ej, winna by膰 uiszczona na rzecz O艣rodka w formie przelewu bankowego, got贸wki lub w formie obci膮偶enia karty kredytowej za pisemn膮 zgod膮 Go艣cia hotelowego.
Zaliczka winna by膰 wp艂acona w terminie okre艣lonym na przes艂anym potwierdzeniu rezerwacji. Brak wp艂aty zaliczki w wyznaczonym terminie na potwierdzeniu rezerwacji jest rozumiany jako anulowanie pobytu przez Go艣cia. Zwrot zaliczki w uzasadnionych przypadkach mo偶e nastapic tylko i wy艂膮cznie na 21 dni przed planowanym terminem pobytu.
P艂atno艣膰 jest rozliczana faktur膮 zaliczkow膮 vat. W celu otrzymania faktury Vat na firm臋 Go艣膰 jest zobowi膮zany do przes艂ania danych do faktury w momencie dokonania wp艂aty zaliczki. Brak takiej informacji spowoduje wystawienie faktury na osob臋 wp艂acaj膮c膮, bez mo偶liwo艣ci p贸藕niejszej zmiany.
Zgodnie z art. 106 b ust. 5 Ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug od dnia 01.01.2020 w przypadku sprzeda偶y potwierdzonej paragonem fiskalnym, faktur臋 na rzecz podatnika podatku lub podatku od warto艣ci dodanej wystawia si臋 wy艂膮cznie, je偶eli paragon potwierdzaj膮cy dokonanie tej sprzeda偶y zawiera numer NIP.
Do paragon贸w nie posiadaj膮cych numeru NIP istnieje mo偶liwo艣膰 wystawienia faktury wy艂膮cznie na osob臋 fizyczn膮.

Za dat臋 dokonania przedp艂aty uznaje si臋 dat臋 uznania rachunku bankowego Olymp II.

Wp艂aty prosimy kierowa膰 na numer rachunku bankowego Olymp II Spa & Wellness.
Konto bankowe: 70 2490 0005 0000 4600 7220 4123
Alior Bank
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wp艂aty zaliczki w okre艣lonym powy偶ej terminie, b膮d藕 braku 艣rodk贸w na karcie kredytowej. Informujemy, 偶e w Olymp II okres rozliczeniowy wynosi 3 dni, co oznacza, 偶e ka偶dy Go艣膰 przebywaj膮cy w O艣rodku powy偶ej 3 dni jest zobowi膮zany do uiszczenia nale偶no艣ci za wykorzystany pobyt i us艂ugi w terminie 3 dni od daty rozpocz臋cia pobytu.
O艣rodek zastrzega sobie prawo do za偶膮dania p艂atno艣ci 鈥瀦 g贸ry鈥 w przypadku Go艣ci przebywaj膮cych w nim po raz pierwszy oraz w przypadku pobytu na jedn膮 dob臋.

Olymp II zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wyst膮pienia z pro艣b膮 do Go艣cia o podwy偶szenie wysoko艣ci zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcze艣niejsze uiszczenie nale偶no艣ci za us艂ugi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych 艣wiadcze艅 hotelowych na zasadach 鈥瀔redyt Hotel鈥 (rachunek na pok贸j) jest mo偶liwe wy艂膮cznie po z艂o偶eniu przez Go艣cia w艂asnor臋cznego podpisu na rachunku za wykonan膮 us艂ug臋 hotelow膮 lub gastronomiczn膮 w punktach jej sprzeda偶y.
Naliczanie warto艣ci rezerwowanych us艂ug hotelowych nast臋puje zgodnie z obowi膮zuj膮cym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem O艣rodka i/lub ofert specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje mo偶liwo艣膰 anulowania rezerwacji, jednak偶e wy艂膮cznie z wa偶nych powod贸w, uzasadnionych i udokumentowanych przez Go艣cia pisemnie.

 1. Warunki anulowania rezerwacji.
  W przypadku rezygnacji przez Go艣cia z zarezerwowanego pobytu obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce zasady:
  • zwrot zaliczki mo偶e nat膮pi膰 tylko w przypadku aulacji rezerwacji 21 dni przed terminem rozpoczecia pobytu. W przypadku anulacji rezerwacji ze zwrotem potr膮cona zostanie op艂ata manipulacyjna w wysoko艣ci 50,00 z艂;
  • w przypadku anulacji rezerwacji w terminie kr贸tszym ni偶 21 dni zaliczka nie podlega zwrotowi;
  • w przypadku braku przybycia 鈥瀗o show鈥 bez anulowania rezerwacji bezzwrotnej, Go艣膰 jest zobowi膮zany do pokrycia 100 % warto艣ci rezerwowanego pobytu.
  R贸偶nica pomi臋dzy dokonan膮 wp艂at膮 z tytu艂u rezerwacji, a op艂at膮 za anulacj臋 (je艣li taka wyst膮pi) zostanie zwr贸cona Go艣ciowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  Op艂ata za rezygnacj臋 b臋dzie potr膮cana z kwoty wp艂aconej zaliczki lub z kwoty op艂aconego pobytu, wzgl臋dnie pobrana z karty kredytowej.
  Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej wa偶no艣ci formy pisemnej. W przypadku braku pisemnej anulacji, rezerwacja po dacie rozpocz臋cia b臋dzie traktowana jako 鈥瀗iedojazd鈥.
 2. Skr贸cenie pobytu
  Skr贸cenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wi膮偶e si臋 z uregulowaniem rachunku za ca艂y deklarowany czas pobytu.
 3. Dane osobowe
  W trakcie dokonywania Rezerwacji w O艣rodku, Rezerwuj膮cy wyra偶a zgod臋 na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te b臋d膮 wykorzystywane wy艂膮cznie w celu umo偶liwienia przeprowadzenia pe艂nego procesu rezerwacji oraz cel贸w marketingowych zgodnie z przepisami z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Akceptacja Regulaminu
  Dokonanie rezerwacji oznacza akceptacj臋 regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna si臋 o godzinie 14.00, a ko艅czy si臋 o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny s膮 cenami brutto.
Olymp II zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany cen oraz stosowania odr臋bnego cennika dla okres贸w 艣wi膮tecznych, wakacyjnych i d艂ugich weekend贸w.

Cena pokoju zawiera (poza okre艣lonymi pakietami):

 • nocleg w pokoju o wybranym standardzie
 • 艣niadanie w formie bufetu
 • korzystanie z basenu z saun, jacuzzi oraz sali fitness w wyznaczonych godzinach
 • mo偶liwo艣膰 korzystania z bezprzewodowego internetu
 • pok贸j zabaw dla dzieci

Dodatkowe op艂aty:

 • op艂ata klimatyczna
 • parking niestrze偶ony (wymagana wcze艣niejsza rezerwacja).

W przypadku wyra偶enia ch臋ci rezerwacji terminu us艂ugi 艣wiadczonej przez gabinety SPA, prosimy o wpisanie tej偶e informacji w formularzu kontaktowym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Personel O艣rodka skontaktuje si臋 z Pa艅stwem niezw艂ocznie przesy艂aj膮c potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji dodatkowych 艣wiadcze艅.
Intencj膮 O艣rodka jest zawsze polubowne rozwi膮zywanie wszelkich problem贸w zwi膮zanych z realizacj膮 niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez O艣rodek 艣wiadczeniami. W przypadku niemo偶liwo艣ci osi膮gni臋cia porozumienia pomi臋dzy O艣rodkiem, a Go艣ciem w jakiejkolwiek sprawie, S膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygania ewentualnych spor贸w jest wy艂膮cznie S膮d Rejonowy w Ko艂obrzegu.